Návod

CZ

 1. Odmontujte šrouby brzdového třmenu a sejměte třmen.
 2. Vyjměte brzdové destičky a nasaďte nové.
 3. Nasaďte třmen a zajistěte šrouby.

SK

 1. Odmontujte skrutky brzdového strmeňa a odoberte strmeň.
 2. Vyberte brzdové doštičky a nasaďte nové.
 3. Nasaďte strmeň a zaistite skrutky.

PL

 1. Odkręć śruby zacisku hamulca i wyjmij zacisk.
 2. Zdejmij klocki hamulcowe i zainstaluj nowe.
 3. Zamontuj zacisk i dokręć śruby.

HU

 1. Távolítsa el a féknyereg csavarjait és távolítsa el a féknyerget.
 2. Távolítsa el a fékbetéteket, és helyezzen be újakat.
 3. Szerelje fel a féknyereget és rögzítse a csavarokat.

SLO

 1. Odstranite vijake zavorne čeljusti in odstranite čeljust.
 2. Odstranite zavorne ploščice in namestite nove.
 3. Namestite čeljust in pritrdite vijake.

HR

 1. Skinite vijke čeljusti kočnice i skinite čeljust.
 2. Skinite kočione pločice i postavite nove.
 3. Ugradite čeljust i pričvrstite vijke.