CZ

 1. Připojte kabel do powerbanky a druhou koncovku kabelu vsuňte do zařízení.
 2. Produkt má 4 světelné indikátory nabití. Pokud svítí 1 dioda – kapacita 0-25%; 2 diody – kapacita 25-50%; 3 diody – kapacita 50-75%; 4 diody – kapacita 75-100%.

SK

 1. Pripojte kábel do powerbanky a druhú koncovku kábla vsuňte do zariadenia.
 2. Produkt má 4 svetelné indikátory nabitia. Pokiaľ svieti 1 dióda – kapacita 0-25%; 2 diódy – kapacita 25-50%; 3 diódy – kapacita 50-75%; 4 diódy – kapacita 75-100%.

PL

 1. Podłącz kabel do power banku i włóż drugi koniec kabla do urządzenia.
 2. Produkt posiada 4 wskaźniki naładowania. Jeśli świeci 1 dioda – pojemność 0-25%; 2 diody – pojemność 25-50%; 3 diody – pojemność 50-75%; 4 diody – pojemność 75-100%.

HU

 1. Csatlakoztassa a kábelt a tápegységhez, és csatlakoztassa a kábel másik végét a készülékbe.
 2. Atermék 4 töltésjelzővel rendelkezik. Ha 1 dióda világít – kapacitása 0-25%; 2 dióda – kapacitása 25-50%; 3 dióda – kapacitása 50-75%; 4 dióda – kapacitása 75-100%.

SLO

 1. Priključite kabel na napajalnik in vstavite drugi konec kabla v napravo.
 2. Izdelek ima 4 indikatorje napolnjenosti. Če sveti 1 dioda – zmogljivost 0-25%; 2 diodi – zmogljivost 25-50%; 3 diode – zmogljivost 50-75%; 4 diode – zmogljivost 75-100%.

HR

 1. Spojite kabel na power bank i umetnite drugi kraj kabela u uređaj.
 2. Proizvod ima 4 indikatora napunjenosti. Ako svijetli 1 dioda – kapacitet 0-25%; 2 diode – kapacitet 25-50%; 3 diode – kapacitet 50-75%; 4 diode – kapacitet 75-100%.