CZ

 1. Vložte iPad do ochranného obalu s klávesnicí.
 2. Zapněte klávesnici z boční strany posuvníkem ON / OFF.
 3. Podržte párovací tlačítko po dobu 2 sekund.
 4. V Bluetooth nastavení iPadu vyhledejte WIRELESS KEYBOARD a spárujte.
 5. Klávesnici napájejte pomocí kabelu Type-C.

SK

 1. Vložte iPad do ochranného obalu s klávesnicou.
 2. Zapnite klávesnicu z bočnej strany posuvníkom ON/OFF.
 3. Podržte párovacie tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
 4. V Bluetooth nastavení iPadu vyhľadajte WIRELESS KEYBOARD a spárujte.
 5. Klávesnicu napájajte pomocou kábla Type-C.

PL

 1. Umieść iPada w etui ochronnym z klawiaturą.
 2. Włącz klawiaturę z boku suwakiem ON/OFF.
 3. Przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy.
 4. W ustawieniach iPada Bluetooth wyszukaj WIRELESS KEYBOARD i sparuj.
 5. Zasil klawiaturę kablem typu C.

HU

 1. Helyezze az iPadet egy védőtokba a billentyűzettel együtt.
 2. Kapcsolja be a billentyűzetet oldalról a ON / OFF csúszkával.
 3. Tartsa lenyomva a párosítás gombot 2 másodpercig.
 4. Az iPad Bluetooth beállításaiban keresse meg a
  WIRELESS KEYBOARD elemet, és párosítsa.
 5. Csatlakoztassa a billentyűzetet egy Type-C kábellel.

SLO

 1. iPad s tipkovnico položite v zaščitno torbico.
 2. Vklopite tipkovnico s strani z drsnikom za ON / OFF.
 3. Gumb za seznanjanje držite pritisnjen 2 sekundi.
 4. V nastavitvah iPad Bluetooth poiščite
  WIRELESS KEYBOARD in seznanite.
 5. Napaj tipkovnico s kablom Type-C.

HR

 1. Stavite iPad u zaštitnu futrolu s tipkovnicom.
 2. Uključite tipkovnicu sa strane klizačem ON / OFF.
 3. Držite pritisnut gumb za uparivanje 2 sekunde.
 4. U postavkama iPada Bluetooth potražite
  WIRELESS KEYBOARD i uparite.
 5. Napajajte tipkovnicu pomoću Type-C kabela.