CZ

 1. Rozbalte krabičku s produktem.
 2. Vsuňte řemínek do kolejnic Apple Watch a upevněte na zápěstí.
 3. Pro uvolnění řemínku z kolejnic stiskněte tlačítko na Apple Watch a řemínek vysuňte.

SK

 1. Rozbaľte krabičku s produktom.
 2. Vsuňte remienok do koľajníc Apple Watch a upevnite na zápästie.
 3. Pre uvoľnenie remienka z koľajníc stlačte tlačidlo na Apple Watch a remienok vysuňte.

PL

 1. Rozpakuj opakowanie produktu.
 2. Wsuń pasek w szyny Apple Watch i zamocuj na nadgarstku.
 3. Aby zwolnić pasek z szyn, naciśnij przycisk na Apple Watch i wysuń pasek.

HU

 1. Csomagolja ki a termék dobozát.
 2. Csúsztassa a szíjat az Apple Watch sínjébe, és rögzítse a csuklóján.
 3. A szíj kioldásához a sínekről nyomja meg az Apple Watch gombját, és csúsztassa ki a szíjat.

SLO

 1. Razpakirajte škatlo izdelka.
 2. Pas potisnite v vodila ure Apple Watch in pritrdite na zapestje.
 3. Če želite pašček sprostiti iz vodil, pritisnite gumb na Apple Watch in potisnite pašček ven.

HR

 1. Raspakirajte kutiju proizvoda.
 2. Gurnite remen u vodilice Apple Watcha i pričvrstite ga na zapešće.
 3. Kako biste otpustili remen s vodilica, pritisnite gumb na Apple Watchu i izvucite remen.